Žádost o přijetí ke studiu bez NSZ – pro uchazeče z programu CŽV

Žádost o přijetí ke studiu bez NSZ – pro uchazeče z programu CŽV

Pro uchazeče o studium, kteří jsou aktuálně v akademickém roce 2021/2022 účastníky Programu CŽV:

Hlásíte-li se do magisterského studia na základě úspěšně absolvovaného Programu celoživotního vzdělávání (CŽV), vyplňte prosím a doručte na podatelnu fakulty podepsanou žádost o přijetí ke studiu bez ověření splnění podmínek přijímacího řízení výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) a o zařazení do prvního ročníku 2022/2023.

Žádost ke stažení zde.

Termín pro doručení: hned po splnění podmínek pro úspěšné absolvování CŽV, tj. absolvování všech předmětů stanovených smlouvou, dosažení 60 kreditů a průměru do 2,25 (po doručení žádosti už nebude možné konat žádné další kontroly studia ani z předmětů zapsaných nad rámec smlouvy), případně co nejdříve po 30. červnu (nejpozději do 8. července).

Na základě splnění podmínek pro úspěšné absolvování CŽV a podaných žádostí bude rozhodnuto o přijetí ke studiu a uchazečům z řad absolventů CŽV, kteří budou ke studiu přijati, bude zasláno rozhodnutí o přijetí a budou pozváni k zápisu do studia – pro přijaté na základě úspěšně absolvovaného Programu CŽV se zápis koná ve středu 13. července.