Upřesněné termíny státních závěrečných zkoušek: leden 2024

Upřesněné termíny státních závěrečných zkoušek: leden 2024

Trestní právo, správní právo a ústavní právo: 10. – 15. 1. 2024

Občanské právo hmotné a procesní a obchodní právo: 18. – 24. 1. 2024