Upřesněné termíny státních závěrečných zkoušek: leden 2023

Upřesněné termíny státních závěrečných zkoušek: leden 2023

Trestní právo, správní právo a ústavní právo: 9. – 13. 1. 2023

Občanské právo hmotné a procesní a obchodní právo: 18. – 25. 1. 2023