Upřesněné termíny státních závěrečných zkoušek: květen 2022

Upřesněné termíny státních závěrečných zkoušek: květen 2022

HS0010 - Trestní právo, správní právo a ústavní právo: 9. – 17. 5. 2022

HS0020 - Občanské právo hmotné a procesní a obchodní právo: 23. – 31. 5. 2022

 

HS0012 - Správní právo, Trestní právo: 16. 5. 2022

HS0013 - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo: 30. 5. 2022