Upravený harmonogram přijímacího řízení pro studium od ak. roku 2020-2021

Upravený harmonogram přijímacího řízení pro studium od ak. roku 2020-2021

Stav k 26.3.2020 (s výhradou změn, které mohou nastat v závislosti na celostátních krizových opatřeních)

1. července 2020 (středa)       poslední den pro složení mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a výše

3. července 2020 (pátek)       poslední den pro doručení dokladů k bonifikaci před zasedáním hlavní přijímací komise (úředně ověřené maturitní vysvědčení s vyznamenáním a mezinárodně uznávané vysvědčení o jazykové zkoušce nebo státní zkoušce na úrovni B2 a výše).

9. července 2020 (čtvrtek)      zasedání přijímací komise pro přijetí na základě ověřování podmínek testy NSZ (OSP, ZSV) a podle části D Podmínek

10. července 2020 (pátek)     zveřejnění výsledků přijímacího řízení v Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz

13. – 15. července 2020         (pondělí – středa) zápis do 1. ročníku (zápis je možné provést i na základě úředně ověřené plné moci)

Všechna ostatní data zatím zůstávají v platnosti.