Termíny státních závěrečných zkoušek: září 2019

Termíny státních závěrečných zkoušek: září 2019

Nová akreditace:
4. část SZZK - Správní právo, Trestní právo, Ústavní právo: 2. – 10. 9. 2019
3. část SZZK - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo: 11. – 23. 9. 2019

Stará akreditace:
2. část SZZK - Správní právo, Trestní právo: 11. 9. 2019, 13:30 hod.
3. část SZZK - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo: 24. 9. 2019, 9:00 hod.