Termíny státních závěrečných zkoušek: leden 2020

Termíny státních závěrečných zkoušek: leden 2020

Studijní plán HPRAVO5 a HPRAVO2017

4. část SZZK - Správní právo, Trestní právo, Ústavní právo: 9. – 15. 1. 2020

3. část SZZK - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo: 20. – 28. 1. 2020

Studijní plán HPRAVO2

2. část SZZK - Správní právo, Trestní právo: 16. 1. 2020, 9:00 hod.

3. část SZZK - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo: 28. 1. 2020, 13:30 hod.