Termín pro podávání přihlášek do Ph.D. studia (2021/2022)

Termín pro podávání přihlášek do Ph.D. studia (2021/2022)

Vážené studentky, vážení studenti

od 1. 12. 2020 do 30. 4. 2021 je možné podávat elektronické přihlášky do doktorského studia (Ph.D.) na akademický rok 2021/2022 na této adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php

Řádný termín přijímací zkoušky je stanoven harmonogramem akademického roku 2020/2021 na úterý 8. 6. 2021 a náhradní termín je stanoven na úterý 22. 6. 2021.

Detailní informace k přijímacímu řízení do Ph.D. studia naleznete zde: https://www.prf.cuni.cz/uchazeci/doktorske-studium-phd

Pokud jste uchazečem /uchazečkou se speciálními potřebami, obraťte se prosím na kontaktní osobu JUDr. Lucii Širokou – sirokal@prf.cuni.cz

 

Ludmila Páralová

paralovl@prf.cuni.cz, 221 005 205

referát pro přijímací řízení do doktorského studia