Složení komisí pro podzimní termíny SZZK, 6. - 24. 9. 2021