Složení komisí pro podzimní termíny SZZK, 5. - 23. 9. 2022