Složení komisí pro podzimní termíny SZZK, 11. - 27. 9. 2023