Složení komisí pro podzimní termíny státních závěrečných zkoušek - aktualizováno 16. 9. 2019