Složení komisí pro jarní termíny SZZK, 9. - 31. 5. 2022