Složení komisí pro 3. a 4. část SZZK, 7. - 25. 9. 2020

Složení komisí pro 3. a 4. část SZZK, 7. - 25. 9. 2020

Rádi bychom Vás upozornili, že losování skupin studentů ke komisím se bude konat vždy v 8:00 a 13:00 hod. v učebně 300 a bude streamováno na fakultní kanál Youtube.

Studijní oddělení vytvoří rozpis časů jednotlivých studentů přihlášených na termín státní závěrečné zkoušky. Tento rozpis bude zveřejněn na internetových stránkách fakulty nejpozději do 18:00 hod. předchozího pracovního dne.

Studenti uvedení v rozpisu ve skupině na prvním místě se zúčastní rozlosování skupin studentů ke komisím v 8:00 hod., resp. ve 13:00 hod. v učebně č. 300. Ostatní se dostaví k losování otázek do učebny č. 300 s časovou rezervou 15 minut před časem uvedeným v rozpisu.

První student/ka podle rozpisu si bude losovat otázky pro všechny předměty své části SZZK v učebně č. 300 v 8:15 hod., resp. 13:15 hod. Poté se studenti budou v učebně č. 300 připravovat na státní zkoušku, a to po dobu alespoň 40 minut. Obdobně se bude postupovat i u dalších studentů v pořadí, kteří si rovněž budou losovat otázky v místnosti č. 300 a nikoliv jako dosud u příslušné komise.

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v souladu s hygienickými opatřeními, která budou v ČR, resp. v Praze v danou dobu platná.

Zároveň připomínáme, že přihlásit se v SIS na volný termín SZZK je možné nejpozději týden před zahájením příslušné části SZZK. Odhlásit se z termínu je možné do 10:00 hod. 1 pracovní den před příslušným termínem.

Nová akreditace:

4. část SZZK 7. - 11. 9. 2020

4. část SZZK 14. - 15. 9. 2020

3. část SZZK 14. - 18. 9. 2020

3. část SZZK 21. - 25. 9. 2020

 

Stará akreditace:

2. část SZZK 15. 9. 2020

3. část SZZK 25. 9. 2020

 

Přejeme všem studentkám a studentům přihlášeným na SZZK, aby vše zvládli bez problémů. 

Marta Chromá

Ivana Králová