Řízení o přestupcích (akreditovaný on-line kurz s praktickými příklady a judikaturou)

Řízení o přestupcích (akreditovaný on-line kurz s praktickými příklady a judikaturou)

Dvoudenní on-line kurz v celkovém rozsahu 8 hodin je akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků. 

Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky, úředníky ve státní službě, pro advokáty i další zájemce z řad odborné veřejnosti.

 

Termín konání:
Středa 10. 2. 2021 – 9 – 12.30 hod. 1. část: Řízení o přestupcích v 1. stupni
Středa 17. 2. 2021 – 9 – 12.30 hod. 2. část: Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku


Cena za celý kurz je 1 200 Kč, cena za jednu část 700 Kč.

1. část – Řízení o přestupcích v 1. stupni
• Přestupkové řízení (prameny právní úpravy, subsidiarita správního řádu a úprava ve zvláštních zákonech, základní zásady přestupkového řízení).
• Subjekty řízení (správní orgány, jejich příslušnost, vyloučení úředních osob, okruh účastníků řízení, jejich procesní způsobilost).
• Zahájení a průběh řízení (úkony před zahájením řízení, způsoby zahájení řízení, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, ústní jednání, prostředky zajištění průběhu a účelu řízení).
• Zvláštní druhy řízení (společné řízení, řízení o náhradě škody, příkazní řízení, příkazní řízení na místě).
• Rozhodnutí o přestupku (formy rozhodnutí, rozhodnutí, kterým se obviněný uznává vinným, rozhodnutí o zastavení řízení, náhrada nákladů řízení, obsahové náležitosti rozhodnutí).

2. část – Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku
• Odvolací řízení (rozhodnutí, proti kterým se lze odvolat, okruh osob podávajících odvolání, rozsah přezkumu odvolacího orgánu, připuštění tzv. novot v odvolacím řízení, způsoby rozhodnutí odvolacího orgánu, princip zákazu reformace in peius, zvláštnosti řízení o rozkladu).
• Přezkumné řízení a jeho zvláštnosti.
• Obnova řízení o přestupcích.
• Nové rozhodnutí.
• Soudní přezkum rozhodnutí o přestupku (aktivní žalobní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, způsoby rozhodnutí správního soudu, moderační oprávnění správního soudu).

Forma výuky:
On-line přednáška s diskuzí s účastníky kurzu. Přednášky budou probíhat na platformě MSTeams, před konáním kurzu obdrží přihlášení účastníci odkaz na zadanou e-mailovou adresu. Po skončení kurzu bude k dispozici prezentace přednášky.

Zakončení kurzu:
Po úspěšném zakončení obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu či jeho části.

 

Přihlášení ZDE

Uložit událost do kalendáře