Psychologická poradna pro studenty PF UK

poradna

Psychologická poradna pro studenty PF UK

Od 8. 1. 2020 začne fungovat nová psychologická poradna pro studenty PF UK.

Umístěna bude ve 4. patře, vlevo od vchodu do soudní síně, a otevřena každou středu od 16:00 do 20:00.

Studentům PF UK je k dispozici zdarma.

Psychologickou podporu poskytuje MUDr. Zuzana Klapetková.
Lékařka – psychiatrička, absolventka 3. lékařské fakulty UK.
V současné době pracuje v Centru krizové intervence Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Je také frekventantkou výcviku v Gestalt psychoterapii a certifikovanou koučkou.

Termín konzultace je třeba domluvit na e-mailu: poradna@prf.cuni.cz.