Přístup pro veřejnost na distanční obhajobu Mgr. Bc. Zuzany Adamusové dne 7. 4. 2021