Přihlašování na zimní termíny 3. a 4. části státních zkoušek začne 11.11.2019

Přihlašování na zimní termíny 3. a 4. části státních zkoušek začne 11.11.2019

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o přihlašování na jarní termíny státních zkoušek, které začne 11. listopadu 2019 ve 20 hod. a proběhne elektronickou formou. Informace k elektronickému přihlašování jsou strukturovány tak, abyste nalezli odpovědi na otázky, které si můžete případně klást:

Kdo se může na 3. a 4. část státních závěrečných zkoušek přihlásit?

Na termín státní zkoušky se může přihlásit každý student, který má zapsány v informačním systému „státnicové předměty“:
• HS0010 – Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky 
• HS0020 – Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky.
dále označované jako „státnicové předměty“.

Tyto předměty jsou zapisovány automaticky studijním oddělením všem studentům 5. a vyššího ročníku po zahájení akademického roku. Studentům nižších ročníků zapíše „státnicové předměty“ na požádání jejich studijní referentka.
Elektronický zápis se nevztahuje na studenty studující podle studijních plánů HPRAVO2, kteří se i nadále musí přihlásit na základě listinného formuláře, a na studenty, kteří mají v době přihlašování ke státním zkouškám přerušené studium.

Čím je podmíněna možnost skládat státní závěrečnou zkoušku?

Sama skutečnost, že máte zapsány státnicové předměty, však ještě neznamená, že můžete skutečně skládat státní závěrečnou zkoušku. Zápis „státnicových předmětů“ Vás opravňuje pouze k tomu, abyste se přihlásili na konkrétní termín státní zkoušky. K tomu, abyste mohli státní zkoušku konat, je zároveň třeba, abyste získali 300 kreditů a splnili všechny ostatní studijní povinnosti. Pouze v takovém případě můžete skládat státní zkoušku. Studenti, kteří splnili všechny své studijní povinnosti a k úspěšnému absolvování studia jim zbývá složit 3. a 4. část státní zkoušky, se považují za studenty se „splněnými studijními povinnostmi“. To se konkrétně projeví v informačním systému tím, že se Vám v modulu Termíny zkoušek - přihlašování/ Státní závěrečné zkoušky zobrazí u příslušné státní závěrečné zkoušky informace "Podmínky splněny dne: XX. XX. XXXX." Jakmile se tato informace zobrazí, znamená to, že můžete skládat státní zkoušku.

Kdy budou zveřejněny konkrétní termíny 3. a 4. části státních závěrečných zkoušek a kde?

Konkrétní termíny 3. a 4. části státních zkoušek budou zveřejněny nejpozději 7 dnů před zahájením přihlašování na státní zkoušky, a to přímo v informačním systému v modulu „Termíny zkoušek – přihlašování 2“ (záložka: Státní závěrečné zkoušky) jako termíny zkoušek k předmětu:
• HS0010 – Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky 
• HS0020 – Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky.

Odpověď na otázku, kdy budou zveřejněny konkrétní termíny 3. a 4. části státních zkoušek, lze najít v harmonogramu akademického roku, kde je vždy uveden termín zahájení přihlašování na státní zkoušky. Z toho lze také vyvodit, kdy budou zveřejněny konkrétní termíny.

Kdy bude přihlašování na termíny státních závěrečných zkoušek zahájeno, kdy bude ukončeno a jak bude probíhat?

Zahájení a ukončení elektronického přihlašování ke státním zkouškám proběhne v termínech, které jsou uvedeny v harmonogramu akademického rokuPo ukončení vypisování nových termínů na státní zkoušky (18. 11. 2019 ve 22:00)  se bude možné přihlašovat jen na uvolněná místa. Nové termíny již přidávány nebudou. Ukončení přihlašování bude 26. 12. 2019 pro 4. část SZK a následně 06. 01. 2020 pro 3. část SZK. Po těchto termínech bude možné se z příslušné části SZK pouze odhlásit. 

Jak se ke státní zkoušce přihlašují studenti, kteří mají v okamžiku přihlašování ke státním závěrečným zkouškám přerušené studium?

Studenti, kteří mají v okamžiku přihlašování ke státním zkouškám přerušené studium, se mohou přihlásit na základě e-mailové zprávy zaslané výlučně na adresu (kralova@prf.cuni.cz). Emailová zpráva však musí být odeslána nejpozději do ukončení vypisování termínů t.j. do 18. 11. 2019 . Termín státní zkoušky bude všem takto přihlášeným studentům stanoven studijním oddělením a prostřednictvím IS jim bude oznámen po ukončení přihlašování k příslušné části státní zkoušky.

Je možné změnit termín státní závěrečné zkoušky, na který jste se přihlásili?

Změna termínů konání státní zkoušky je možná pouze elektronicky, a to nejpozději do ukončení přihlašování ke státním zkouškám. 
(K tomu viz zápis z jednání kolegia děkana dne 23.6.2016 http://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/kolegium-dekana/1404050140/
K tomu, aby Vás při obsazování dosud volného termínu někdo v poslední chvíli „nepředběhl", lze využít funkci „změna termínu“, která umožňuje, abyste byli odhlášeni z termínu teprve ve chvíli, kdy jste již přihlášeni na Vámi požadovaný termín.

Dokdy se lze z 3. a 4. části státních závěrečných zkoušek odhlásit?

Odhlášení ze státní zkoušky je možné nejpozději jeden den před konáním státní závěrečné zkoušky do 10:00 hodin. Jestliže budete konat státní závěrečnou zkoušku například v pondělí, je třeba se odhlásit nejpozději předcházející neděli v 9:59 hodin. Po uplynutí lhůty k odhlášení se student může z konání státní závěrečné zkoušky pouze omluvit  podle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.  

Dokdy nejpozději musíte splnit všechny své studijní povinnosti, abyste mohli skládat 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky?

K tomu, abyste mohli skládat 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky, je nutné, aby nejpozději 24 hodin před konkrétním termínem státní zkoušky bylo v informačním systému evidováno, že jste splnili všechny své studijní povinnosti (k tomu viz: Čím je podmíněna možnost skládat státní zkoušku?) Právě proto, abyste mohli splnit svoje zbývající studijní povinnosti doslova do poslední chvíle před konáním státní zkoušky, byla zvolena nejkratší možná lhůta – tj. 24 hodin. Vzhledem k takto krátké lhůtě je však Vaší odpovědností zkontrolovat, zda je v informačním systému nejpozději 24 hodin před konáním skutečně evidováno splnění všech studijních povinností, které jsou nutné k uzavření Vašeho studia a konání státní zkoušky. Pokud nebude v IS nejpozději 24 hodin před konáním státní zkoušky evidováno splnění všech studijních povinností, budete z termínu státní zkoušky odhlášeni, i když byla studijní povinnost vykonána, avšak nebyla evidována. Pokud student splňuje podmínky pro konání státní zkoušky a na termín se bez omluvy nedostaví, termín mu propadá.

Milé studentky a milí studenti,

přejeme Vám všem, abyste se nejen úspěšně přihlásili ke státním zkouškám, ale zejména abyste je úspěšně v lednu složili a absolvovali studium na naší fakultě.

S pozdravem

Marta Chromá
Miroslav Sojka
Stanislav Potěšil
Ivana Králová