Přednáška Fóra CPK: Zástupné žaloby a transpozice jejich unijní úpravy – prof. Astrid Stadler, Univerzita Kostnice – 7. prosince 2022

Přednáška Fóra CPK: Zástupné žaloby a transpozice jejich unijní úpravy – prof. Astrid Stadler, Univerzita Kostnice – 7. prosince 2022

Přednáška se zabývá otázkou, jak by mohla být transponována směrnice o zástupných žalobách 2020/1828 do národního právního řádu tak, aby byla zajištěna maximálně možná úroveň ochrany spotřebitele. V Německu v tomto ohledu existují 2 protichůdné posudky představitelů akademické obce, které bude přednáška též analyzovat. Pokud některé konkrétní návrhy transpozice budou v době přenášky existovat, bude se jimi referentka též zabývat.

7. prosince 2022, místnost č. 412, 4. patro budovy PF UK od 17.30.

Předpokládané ukončení včetně diskuse je v 19.00.

Zájemci o danou problematiku jsou srdečně vítáni.

 

Vstup je volný.

Připojení přes Zoom

 

Registrace na: kolarikova@prf.cuni.cz

Přednáška bude v němčině, se simultánním tlumočením.

 

Uložit událost do kalendáře