Právnická fakulta UK přijme vedoucího oddělení strategického rozvoje

Právnická fakulta UK přijme vedoucího oddělení strategického rozvoje

Hlavní okruhy odpovědností

 • Příprava koncepce nově vznikajícího Oddělení strategického rozvoje ve spolupráci s vedením fakulty a návazně pak podpora efektivní kooperace mezi tímto oddělením, Personálním, Ekonomickým a Provozním oddělením ve fázi přípravy i implementace projektů pro potřeby zajištění jejich efektivního řízení a administrace.
 • Řízení a koordinace rutinních agend Oddělení strategického rozvoje.
 • Aktivní vyhledávání zdrojů financování pro strategické, investiční a institucionální projekty (veřejné i soukromé, národní i zahraniční); koordinace diseminace informací o relevantních výzvách.
 • Správa zásobníku strategických, investičních a institucionálních projektů,
 • Systematická podpora vedení fakulty při plánování strategických projektů; podpora při naplňování strategického záměru,
 • Supervize přípravy, implementace a reportování strategických, investičních a institucionálních projektů; zajištění průběžné evaluace a vyhodnocení risk managementu,
 • Úzká kooperace s RUK v oblasti přípravy a realizace projektů nejen v rámci OP VVV, ale i dalších programových schémat.
 • Spolupráce na vytváření a kontrole implementace strategického záměru PFUK.

Kvalifikační předpoklady

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání (min. Bc.),
  přednostně právního nebo ekonomického směru,
 • angličtina minimálně na úrovni B2,
 • Zkušenosti s projektovým řízením a problematikou grantových projektů (řízení týmu, ekonomická a právní problematika spojená s realizací projektů),
 • výborné komunikační dovednosti a dobré vystupování,
 • organizační schopnosti, týmový duch a spolehlivost,
 • schopnost logického, systematického a strategického uvažování,
 • ochota se dále vzdělávat,
 • znalost MS Office,
 • znalost vysokoškolského/akademického prostředí výhodou.

Možnost nástupu

 • dohodou.

Požadavek

 • úvazek 1.0 (možná domluva na snížení na 0,75).

V případě Vašeho zájmu o danou pozici zašlete Váš profesní životopis na e-mail: zichova@prf.cuni.cz

Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru. Zamítavé odpovědi nezasíláme.
Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby PF UK zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.