Platnost, neplatnost, účinnost a neúčinnost, základní instituty nejen obecné části občanského zákoníku

 Platnost, neplatnost, účinnost a neúčinnost, základní instituty nejen obecné části občanského zákoníku

Přednáška pořádaná Centrem právní komparatistiky na téma: Platnost, neplatnost, účinnost a
neúčinnost, základní instituty nejen obecné části občanského zákoníku se koná 7.5.2020 od 17:30 v místnosti č. 401, 4. patro budovy PF UK od 17.30. Vstup volný. 

Přednáší prof. Luboš Tichý.

Ačkoliv jde o tradiční, klasické instituty soukromého práva, které jsou relativně dobře upraveny v občanském zákoníku, vznikají zcela zásadní problémy. Jde především o problematiku odporovatelnosti, a to jak podle obecné části občanského zákoníku, tak i podle insolvenčního zákona. Referát se zaměří na vymezení těchto pojmů tak, jak jsou traktovány v nauce a judikatuře a na základě srovnávací analýzy se pokusí o jejich vyjasnění

Uložit událost do kalendáře