Obnovení kontaktního provozu psychologické poradny od 29. dubna

Obnovení kontaktního provozu psychologické poradny od 29. dubna

Psychologická poradna PF UK bude znovu v provozu v budově fakulty od středy 29. 4., a to za následujících podmínek a pravidel:
 

 1. Konzultace jsou poskytovány pouze členům akademické obce PF UK.
 2. Poradna je mimořádně umístěna v místnosti č. 015.
 3. Čas poradny je zachován, dostupná je vždy ve středu od 16 do 20 hodin.
 4. Schůzku je třeba předem domluvit na e-mailu poradna@prf.cuni.cz.

 

Přístup do poradny:

 1. Přístup do poradny je z ulice 17. listopadu, a to přes vjezdová vrata (viz situační výkres přístupu; je bezbariérový).

 

Bezpečnostní (hygienická) pravidla, které je nutné pro provoz poradny dodržovat:

 1. Při vstupu do budovy a do prostoru poradny se pohybujte se zakrytými ústy a nosem (šátkem, rouškou či respirátorem).
 2. Do prostoru poradny vstupujte vždy jednotlivě.
 3. Před vstupem do prostoru poradny použijte jednorázové rukavice nebo si desinfikujte ruce (dostupné u vstupu do poradny).
 4. Po návštěvě poradny neprodleně opusťte prostor poradny a budovu PF.
 5. Vykazujete-li známky určitého virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), nebo se necítíte dobře, případně v daném čase máte nařízené karanténní opatření, zdržte se návštěvy budovy PF UK (lze využít online způsob komunikace).
 6. Návštěvník poradny poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.

 

Plánek:

Přístup do knihovny v omezeném provozu

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - soubor ke stažení