Nejnovější rozhodnutí a vývoj německého deliktního práva

Nejnovější rozhodnutí a vývoj německého deliktního práva


Přednáška pořádaná Centrem právní komparatistiky na téma Nejnovější rozhodnutí a vývoj německého deliktního práva se koná 11.6.2020  v místnosti č. 401, 4. patro budovy PF UK od 17.30. Vstup volný. 

Přednáší prof. Ulrich Magnus, Univerzita Hamburg. 

Deliktní právo v Německu je v poslední době konfrontováno s celou řadou nových situací a s tím souvisejících problémů. Jde především o otázky odpovědnosti v důsledku změny klimatu, deliktní odpovědnost za porušení lidských práv, náhradu za fiktivní škody apod. Pozoruhodná je žaloba peruánských sedláků,
jejichž pozemky se ocitají v nebezpečí zaplavení v důsledku tajících ledovců v Andách, za což činí odpovědnými německé energetické giganty produkující emise CO2.
Přednáška bude nejen informovat o těchto případech, ale bude je komentovat a analyzovat.
V němčině, se simultánním tlumočením.
 

Uložit událost do kalendáře