Kurz "Velká novela zákona o obchodních korporacích"

Kurz "Velká novela zákona o obchodních korporacích"

Přihlášení na kurz

1) Základní charakteristika novely

2) Změny v právní úpravě podílu a v právním postavení společníka (akcionáře)
a) obecně (obsah podílu a nakládání s podílem)
b) změny v právní úpravě podílu ve společnosti s ručením omezeným
c) změny v právní úpravě podílu v akciové společnosti

3) Změny v postavení členů volených orgánů.
a) změny v postavení právnické osoby jako člena voleného orgánu a jejího zástupce
b) změny v úpravě smlouvy o výkonu funkce a v odměňování
c) změny v úpravě střetu zájmů a zákazu konkurence
d) změny ve vyloučení z funkce rozhodnutím soudu (diskvalifikaci)
e) změny v odstoupení z funkce
f) nové povinnosti při úpadku

4) Změny týkající se organizační struktury kapitálových společností
a) změny v úpravě valné hromady a jejího rozhodování, včetně notářský zápisů
b) změny v úpravě participace zaměstnanců (kodeterminace)
c) změny v úpravě monistického systému akciové společnosti

5) Změny v tvorbě a distribuci vlastních zdrojů (podílu na zisku a záloze na podíl na zisku)

6) Zrušení společnosti pro „nečinnost“

Uložit událost do kalendáře