Kurz "Právní jednání - zdánlivost, platnost a účinnost"

Kurz "Právní jednání - zdánlivost, platnost a účinnost"

Přihlášení na kurz

Obsah kurzu
- zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně aktuální judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání)
- stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby
- relativní / absolutní / částečná neplatnost, její důvody a důsledky (včetně poslední judikatury ke konceptu relativní neplatnosti, k pojmu veřejný pořádek, a kdy je rozpor s ním „zjevný“, k neplatnosti pro rozpor s dobrými mravy, se zákonem či jeho obcházení anebo pro počáteční nemožnost plnění)
- forma právního jednání (kdy povinně písemná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení, prostý e-mail coby písemná forma?)
- omyl a jeho právní důsledky (včetně nepřečtení smlouvy či omluvitelnosti jiného omylu vyvolaného lstí nebo výslovnými prohlášeními druhé strany ve smlouvě)
- účinnost právního jednání (podmínky vs. časová určení, která právní jednání ne/lze podmiňovat, úskalí spojená s doručováním, přípustnost dohody o doručovací adrese odlišné od reálné dispoziční sféry adresáta a možné nesnáze při aplikaci takové dohody, jednostranné určení takové adresy?)
- relativní neúčinnost právního jednání, režim relativní neúčinnosti bezúplatných právních jednání a rizika plynoucí pro smluvní strany z poslední judikatury k plnění férové kupní ceny na jiný účet než věřitelův (včetně zástavního věřitele)
 

Uložit událost do kalendáře