Kurz "Novela zákoníku práce 2020"

Kurz "Novela zákoníku práce 2020"

Přihlášení na kurz

Charakteristika programu:

Koncem prvé poloviny roku 2020 byla Parlamentem České republiky přijata rozsáhlá novela zákoníku práce. Novela, která z části nabývá účinnosti 30. července 2020 a ve zbytku 1. ledna 2020, koncepčně mění některé tradiční a zažité instituty, konkrétně právní úpravu dovolené. Reviduje některé koncepčně nevhodně vystavěné instituty z hlediska právní úpravy pracovněprávních vztahů, jako je stavění a prodlužování lhůt, a zavádí několik novinek, například sdílné pracovní místo.

V rámci školení bude věnována podrobná pozornost jednotlivým změnám přinášeným novelou, jak jsou shrnuty níže v programu.

Uložit událost do kalendáře