Kurz "Dispozice s majetkem pro případ smrti"

Kurz "Dispozice s majetkem pro případ smrti"

přihlášení na kurz

Jedná se o jednodenní kurz s celkovou časovou dotací 6 vyučovacích hodin, termín konání 15.10.2020.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s tradičními způsoby dispozice s majetkem pro případ smrti, tj. darování pro případ smrti, dědické právo včetně řízení o pozůstalosti.

Rozvrh kurzu:
1. Darování - Doc. JUDr. et PhDr. David Elischer, Ph. D. 9:00 – 10: 30 hodin
2. Dědické právo - prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 11:00 - 12:30 hodin
3. Pozůstalostní řízení - JUDr. Karel Wawerka 13:00 – 14: 30 hodin
 

Uložit událost do kalendáře