Katedra trestního práva - výběrové řízení

Katedra trestního práva - výběrové řízení

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlov 
vypisuje výběrové řízení na obsazení

1 místa akademického pracovníka/pracovnice (asistenta/asistentky) na Katedře trestního práva pro výuku kriminalistiky a trestního práva

na pracovní úvazek 1,0.

Požaduje se:

  • ukončené magisterské studium v oboru právo a právní věda (titul Mgr.),
  • složená státní rigorózní zkouška (titul JUDr.),
  • ukončené postgraduální studium, doktorský studijní program (titul Ph.D.), anebo alespoň řádné studium v doktorském studijním programu „trestní právo, kriminologie, kriminalistika" se složenou státní doktorskou zkouškou,
  • ukončené bakalářské nebo magisterské studium studijního programu „Bezpečnostně právní studia" (titul Bc. nebo Mgr.),
  • předpoklady k vědecké a pedagogické práci v oboru trestní právo, kriminalistika, kriminologie,
  • odpovídající publikační činnost (kriminalistika, trestní právo).

Předpokládaný nástup 1. 10. 2019.

Uchazeči předloží spolu s přihláškou (forma dopisu) pracovní strukturovaný životopis, doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, přehled publikační činnosti a dosavadní praxe do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1.