Juridikum zahajuje kurz Aktuální otázky autorského práva

Juridikum zahajuje kurz Aktuální otázky autorského práva

Aktuální otázky autorského práva - modulový kurz

Garant kurzu: 
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. (Ústav autorského práva, práv průmyslových 
a práva soutěžního)

Kurz je zaměřen na právní praxi a je určen zejména pro pracovníky a členy ČAK, Notářské komory ČR, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, dalších ministerstev, Úřadu průmyslového vlastnictví, pro zaměstnance dalších orgánů veřejné správy, dále pro ČVUT, VŠUP, ALAI, pro zaměstnance kolektivních správců (OSA, Intergram, DILIA, OAZA, OOA–S), pro firmy zabývající se reklamou, nakladatelství apod.

Organizace studia: 
Kurz bude probíhat ve čtyřech jednodenních soustředěních po 4 hodinách. Účastníci kurzu se mohou přihlásit do libovolného počtu modulů podle svého odborného zájmu.

Termíny konání: 6. 6., 13. 6., 20. 6. a 27. 6. 2019, vždy 9:00 - 12:30 hod

Obsahová náplň:

1. modul - 6. 6. 2019 - JUDr. Mgr. Petra Žikovská
Úvod do autorských a souvisejících práv – prameny právní úpravy, začlenění v systému práva duševního vlastnictví, principy, definice, pojmy

2. modul - 13. 6. 2019 - JUDr. Zuzana Císařová 
Užití autorských děl na internetu, odpovědnostní vztahy a vymáhání práv

3. modul - 20. 6. 2019 - JUDr. Tomáš Dobřichovský, PhD. 
Vytváření předmětů duševního vlastnictví v pracovněprávních vztazích - dílo zaměstnanecké a zaměstnanecké průmyslové vzory, podnikové vynálezy a užitné vzory

4. modul - 27. 6. 2019 - JUDr. Irena Holcová 
Pojem autorského díla – požadavek originality, druhy děl se zaměřením na výtvarná díla včetně děl fotografických a architektonických

Forma výuky: přednášky

Zakončení kurzu: 
Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena každého modulu je 1 800,- Kč.
Při přihlášení na všechny moduly celková cena 6 500,- Kč. 

 

Odkaz na elektronickou přihlášku ZDE

Uložit událost do kalendáře