JURIDIKUM na PF UK vám nabízí online kurz: Evidence skutečných majitelů od 1. června 2021 – nové vymezení, povinnosti i sankce

JURIDIKUM na PF UK vám nabízí online kurz: Evidence skutečných majitelů od 1. června 2021 – nové vymezení, povinnosti i sankce

Název kurzu: Evidence skutečných majitelů od 1. června 2021 – nové vymezení,
povinnosti i sankce

Místo konání: online kurz - MS Teams

Datum a čas: 28. 04. 2021, 9:00 - 12:15 hodin

Komu je kurz určen:  
Kurz je určen především obchodním korporacím (s.r.o. a a.s., členům jejich statutárních orgánů, tajemníkům, právníkům), ale také jejich právním či ekonomickým poradcům včetně auditorů, konfrontovaným s otázkou, co činit pro zjištění osob svých skutečných majitelů (významných společníků či jen příjemců významných podílů na zisku či jiných vlastních zdrojích), koho a jak do evidence navrhnout k zápisu a na základě jakých dokladů a všem osobám, kterých se mohou dotknout sankce v případě, že do evidence nebudou dohledáni a zapsáni skuteční majitelé.

Kurz je určen také tzv. povinným osobám (tedy finančním institucím, advokátům, notářům apod.), které v evidenci hledají údaje o skutečných majitelích svých (potenciálních) klientů a potřebují vědět, jak si počínat, když v této evidenci narazí na jakoukoliv nesrovnalost a jak splnit nově vymezenou (a sankcionovanou) oznamovací povinnost.

Kurz je konečně určen také všem lidem, kteří jsou společnostmi identifikováni jako skuteční majitelé a zapsáni do evidence, ať již oprávněně či nikoliv.

Co se účastníci naučí a náplň kurzu: 
Účastníci se seznámí  se zásadními změnami, které v právní úpravě skutečných majitelů a jejich evidence přináší zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a doprovodná novela řady právních předpisů č. 527/2020 Sb. s účinností od 1. června 2021. Oba předpisy významně posunují vymezení skutečných majitelů, takže nově tento pojem zahrne podstatně širší okruh osob, než tomu bylo dosud. Nevyhovění požadavkům nové úpravy může znamenat sankce, které budou po 1. červnu 2021 zvláště citelné.
Krom statisícových pokut je třeba počítat i se soukromoprávními dopady. Skutečný majitel, který nebude zapsán do evidence, nebude např. smět na valné hromadě hlasovat a s ním ani další osoby, ve kterých je rovněž skutečným majitelem. Stejná sankce stihne libovolné právnické osoby, které nebudou mít v evidenci zapsaného žádného skutečného majitele. Všem uvedeným subjektům společnost nebude smět vyplatit podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích. Další postihy mohou hrozit také tzv. povinným osobám (
finančním institucím, advokátům, notářům ad.)

Náplň kurzu:

  • nové vymezení skutečného majitele (s důrazem na obchodní korporace)
  • nové sankce za nezapsání skutečného majitele do evidence (včetně civilních – nevymahatelnost smluv k zakrytí skutečného majitele, sistace hlasovacích práv, zákaz výplaty prospěchu/zánik práva na výplatu)
  • obsah povinnosti evidujících osob (obchodních korporací) získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele
  • povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob/povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti/důsledky porušení těchto povinností
  • zápis do evidence rejstříkovým soudem/přímý zápis do evidence notářem
  • automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku/evidence u jiných osob
  • přechodná ustanovení k nové úpravě

Přednášející:

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Od roku 2002 působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy jako odborný asistent. Od května 2011 souběžně zastává pozici odborného poradce (counsel) v advokátní kanceláři Glatzová & Co., s.r.o.
Je lektorem Justiční akademie.

Od července 2006 do února 2010 byl asistentem předsedkyně senátu č. 29 Nejvyššího soudu ČR. V letech 2014 a 2015 zastával pozici poradce nejprve prvního náměstka ministryně spravedlnosti, od roku 2015 do roku 2018 potom poradce ministra spravedlnosti.

Osvědčení o absolvování kurzu: písemně poštou

Cena: 2 190 Kč

V ceně zahrnuto: Výukové materiály v elektronické podobě, osvědčení o absolvování programu a jeho zaslání poštou

Kontakt na oddělení komunikace: Ivana Straková, strakova@prf.cuni.cz, tel.: 221 005 504,
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum, Právnická fakulta UK

 

Přihlaste se online na webu PF UK: ZDE

Stáhněte si pdf plakát ke kurzu.

 

Uložit událost do kalendáře