Již zítra 8. 4. - Online přednáška prof. Tichého: Základní kategorie. Obsah smlouvy

Již zítra 8. 4. - Online přednáška prof. Tichého: Základní kategorie. Obsah smlouvy

Zveme vás na online přednášku prof. Luboše Tichého, která se uskuteční 8. 4. 2021 od 17:30 do 19:00 hod. prostřednictvím Skype.

Odkaz na připojení

 

Osnova:

I.           Úvod

II.          Teorie smlouvy (právně filozofické přístupy, metody právní nauky, anglosaská perspektiva a přístupy středoevropské metodologie)

III.         Základy smlouvy. Pojmosloví (funkce smlouvy; pojem smlouvy; smlouva, obligace, závazek, pohledávka, dluh; obligační a faktické vztahy; subjektivní právo a nárok; povinnosti a jejich druhy, kvazipovinnosti; kauza, smluvní úmysl; skrytá smluvní ustanovení (implied terms); merger clause; kaufmännisches Bestätigungsschreiben)

IV.          Kategorizace. Formy smlouvy (jednostranná, dvoustranná a vícestranná smlouva, synalagma, úplatná a bezúplatná smlouva aj.)

 

Uložit událost do kalendáře