Již zítra 22. 4. - Online přednáška prof. Tichého: Principy smlouvy

Již zítra 22. 4. - Online přednáška prof. Tichého: Principy smlouvy

Zveme vás na online přednášku prof. Luboše Tichého, která se uskuteční 22. 4. 2021 od 17:30 do 19:00 hod. prostřednictvím Skype.

Připojení přes Skype: https://join.skype.com/g6Oqj57jq1eJ

 

Osnova přednášky:

A.     Úvod. Systém smluvního práva a význam zásad

1.     Pojem

2.     Prameny základních zásad

3.     Význam a cíl

4.     Systém a obsah základních zásad. Vzájemné vztahy uvnitř zásady
        a mezi jednotlivými zásadami

5.     Základní zásady, zákon a smlouva

6.     Vyvažování

B.     Systém základních zásad

 I.        Svoboda

1.     Sebeurčení individua a souhlas

2.     Dispozitivnost soukromoprávních norem

3.     Vigilantibus iura scripta sunt

II.      Jistota

1.     Legitimní očekávání

2.     Transparentnost

3.     Ochrana dobré víry

4.     Ochrana třetích

5.     Prevence

III.    Efektivita

1.     Zákaz obcházení smlouvy a zákona

2.     Minimum formálních a procedurálních restrikcí

3.     Omezení materiálních předpokladů

4.     Adekvátní prostředky nápravy

5.     Ekonomické priority

IV.   Spravedlnost

1.     Vyvažování a ekvita

2.     Dobré mravy

3.     Rovnost stran

4.     Zákaz zneužití

C.     Výklad některých základních zásad

1.    Dobrá víra, good faith and fair dealing, poctivost

2.      Dobré mravy

3.      Reasonableness

4.      Přiměřenost

5.      Loajalita a spolupráce

Uložit událost do kalendáře