Informace k zápisu předmětů na LS 2020/21

Informace k zápisu předmětů na LS 2020/21

Vážené studentky a vážení studenti,

v návaznosti na informaci proděkanky pro magisterský studijní program doc. Chromé bych Vás rád informoval o konkrétním harmonogramu zápisu předmětů do rozvrhu pro letní semestr ak. roku 2020/2021, který v pondělí 8. února 2021 v 19:00.

Zápis proběhne ve dvou fázích:

1. od 19:00 si budete moci zapisovat povinné předměty, dovednostní a jazykové povinně volitelné předměty;

2. ve druhé fázi zápisu od 20:00 předměty obecné povinně volitelné a volitelné.

Ad 1) Zápis povinných předmětů, dovednostních, společenskovědních a jazykových PVP - studenti prvního ročníku si mohou zapsat jeden dovednostní povinně volitelný předmět určený pro první ročník.

Zápis dle doporučeného studijního plánu:

19:00 – zápis povinných předmětů doporučených pro 1. ročník a společenskovědních PVP

19:10 – zápis povinných předmětů doporučených pro 2. ročník

19:20 – zápis povinných předmětů doporučených pro 3. ročník

19:30 – zápis povinných předmětů doporučených pro 4. ročník

19:40 – zápis předmětů ze skupiny dovednostních PVP doporučené pro 1. ročník pro účastníky CŽV, kteří nemají v zimním semestru zapsán žádný dovednostní PVP (lze zapsat pouze 1 PVP, zúžená skupina, snížená kapacita lístků)

19:45 – zápis předmětů ze skupiny dovednostních PVP doporučené pro 1. ročník pro studenty 1. ročníku, kteří nemají v zimním semestru zapsán žádný dovednostní PVP (lze zapsat pouze 1 PVP předmět)

19:50 – zápis předmětů ze skupiny jazykových PVP a PVP diplomových seminářů

Ad 2) Zápis PVP a VP pro studenty PF UK

1. První vlna zápisu – lze zapsat nejvýše 2 předměty ze skupiny PVP nebo VP.

20:00 – Katedra jazyků

20:00 – Katedra právních dějin

20:00 – Katedra teorie práva a právních učení

20:05 – Katedra tělesné výchovy

20:05 – Katedra ústavního práva

20:05 – Katedra národního hospodářství

20:05 – Katedra politologie a sociologie

20:10 – Katedra mezinárodního práva

20:10 – Katedra občanského práva

20:15 – Katedra obchodního práva

20:15 – Katedra evropského práva

20:15 – Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

20:20 – Katedra trestního práva

20:20 – Katedra práva životního prostředí

20:25 – Katedra správního práva a správní vědy

20:25 – Katedra finančního práva a finanční vědy

20:25 – Ostatní pracoviště s výukou v LS 2020/2021 (centra, ústavy)

2. Druhá vlna zápisu – lze zapsat nejvýše 4 předměty ze skupiny  PVP nebo VP (rozdělení zápis po katedrách již není aplikováno) – 20:30

3. Třetí vlna zápisu – bez omezení – 20:40

Dne 15. 02. 2021 od 10:00 začne zápis předmětu Zájmová tělesná výchova II. Tento předmět je určen pro ty studenty, kteří již mají splněnu Tělesnou výchovu II a IV. Zápisem tohoto předmětu můžete využít volné kapacity kurzů nabízených katedrou tělesné výchovy. Kredity získané za tento kurz se Vám budou započítávat do kontroly studia.

Cílem zápisu ve vlnách je umožnit všem studentům, aby uplatnili svoje preference a v podstatně menším časovém stresu si v první vlně zapsali ty předměty, o které nejvíce stojí, přičemž je pravděpodobné, že vzhledem k limitu 2 předmětů pro každého by mělo zbýt místo pro většinu zájemců o preferovaný předmět.

V další vlně si pak lze již zapsat dohromady celkem 4 předměty, kdy ještě stále můžete své preference více uplatnit, vzhledem k limitu předmětů pro všechny; v poslední vlně si pak můžete zapisovat předměty bez omezení. Cílem vln je tak umožnit všem uplatnit co nejvíce vlastní preference a umožnit tak zápis požadovaných předmětů nejenom těm, kteří jsou hbitější a rychlejší při práci s informačním systémem.

Zápis PVP předmětů pro studenty nové akreditace

Studenti se studijním plánem HPRAVO2020 si zapisují PVP předměty HYYYXXXX (osmimístný kód). Pokud výuku tohoto předmětu zajišťuje předmět HPXXXX (šestimístný kód) platí, že není možné se na tento předmět zapsat z modulu „Rozvrh NG“ (tedy ani přes košík) a je nutné pro zápis použít modul „Zápis předmětů a rozvrhu“ a záložku "Zápis vlastní". Názorný postup naleznete zde.

Zápis předmětu Tělesná výchova

Zápis volitelného předmětu Tělesná výchova (dále jen TV) je z kapacitních důvodů rozdělen do čtyř předmětů TV I až TV IV. V letním semestru si lze zapisovat pouze TV II a TV IV. Předměty ve stejném semestru jsou svázány pomocí rekvizit, proto je nutné si je zapisovat ve sledu. Nemáte-li splněnu TV II, nemůžete si zapsat TV IV. Výuku předmětu TV IV zajištuje předmět TV II, z tohoto důvodu není možné se na tento předmět zapsat z modulu „Rozvrh NG“ (tedy ani přes košík) a je nutné pro zápis použít modul „Zápis předmětů a rozvrhu“.

Máte-li již splněny TV II i TV IV, tak máte možnost si zapsat předmět Zájmová tělesná výchova II. Zápis předmětu Zájmová tělesná výchova I začne dne 15. 02. 2021 od 10:00.

Zápis předmětů bude ukončen 7. března 2021.

Přeji Vám všem úspěšný zápis

Ing. Stanislav Potěšil
vedoucí IT oddělení