Informace k nahlížení do spisu v rámci odvolacího řízení

Informace k nahlížení do spisu v rámci odvolacího řízení

Vzhledem k tomu, že fakulta nepořádá vlastní přijímací zkoušku, ale vychází z výsledků NSZ – testů obecných studijních předpokladů a základů společenských věd pořádaných společností Scio –, nahlížet do vlastních vyplněných testů lze u společnosti Scio za těchto podmínek:

  1. Materiály ze všech svých letošních zkoušek najdou účastníci ve svém osobním profilu na webu společnosti Scio. Až do 31. 8. zde mají k dispozici přehled odpovědí, které v testu zadali, a správná řešení (v případě prezenčních zkoušek záznamový arch), bodové hodnocení a výši percentilu. V rámci zpřístupněné veřejné oponentury jsou dále zveřejněna znění úloh, námitky, vyjádření autorů k napadeným úlohám, vyjádření komise a konečný závěr veřejné oponentury z každého termínu.
     
  2. Podávat námitky k průběhu zkoušek a rozporovat jednotlivé úlohy mohli účastníci v souladu s obchodními podmínkami Scio v jasně daných časových intervalech po každé zkoušce, o čemž byli informování nejen v obchodních podmínkách, ale i v osobních profilech a e-mailem, případně sms.

Spis uchazeče, do něhož lze nahlížet na studijním oddělení Právnické fakulty, obsahuje vedle přihlášky ke studiu všechna rozhodnutí a sdělení, která uchazeči fakulta vydala, a všechna podání uchazeče, která poslal fakultě. Do tohoto spisu lze nahlížet po domluvě s příslušnou referentkou přijímacího řízení na konkrétním čase.

Doc. dr. Marta Chromá, Ph.D., proděkanka