Harmonogram přijímacího řízení 2020/2021 - PhD. studium

Harmonogram přijímacího řízení 2020/2021 - PhD. studium

02. 12. 2019 (pondělí) – první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK

05. 02. 2020 (středa) – Den otevřených dveří

30. 04. 2020 (čtvrtek) – poslední den pro podání elektronické přihlášky

do 31. 03. 2020 – zaslání úředně ověřené kopie magisterského diplomu a dodatku diplomu

02. 06. 2020 (úterý)– řádný termín přijímací zkoušky

16. 06. 2020 (úterý) – náhradní termín přijímací zkoušky

30. 09. 2020 (středa) – termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu

*22. 10. 2020 (čtvrtek) - pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2020 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno tímto dnem. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče doktorských studijních programů, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2020, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.

začátek října 2020 – slavnostní imatrikulace v Karolinu

začátek října 2020 – zápis do 1. ročníku

 

Ludmila Páralová

Referentka pro přijímací řízení a promoce Ph.D., stipendia

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

nám. Curieových 901/7

116 40 Praha 1

Tel: 221 005 205