Grantová agentura UK vyhlásila 17. kolo soutěže pro předkládání nových projektů

Grantová agentura UK vyhlásila 17. kolo soutěže pro předkládání nových projektů

Opatřením rektora č. 24/2019 bylo vyhlášeno nové kolo soutěže pro podávání projektů s počátkem řešení v roce 2020.

Soutěž je určena pro studenty magisterského či doktorského studijního programu. Předkládat je možné projekty s délkou řešení 1 - 3 roky a žádat o finanční podporu maximálně do výše 300 000,- Kč/rok.

Návrhy se předkládají prostřednictvím aplikace přístupné pod tímto odkazem (https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs).

Fakultní termín pro předkládání návrhů projektů byl stanoven na 4.11.2019.

Podrobné informace pro žadatele najdete zde (viz přiložený dokument) a pravidla soutěže (včetně Zásad a Grantového řádu) jsou přístupná zde .

 

Odd. pro vědu a výzkum organizuje pro všechny zájemce, kteří se budou chtít do soutěže přihlásit, informační seminář

  • jehož cílem je seznámit předkladatele s prostředím grantové aplikace, prostřednictvím které se projekty podávají
  • dále se dozvíte, jak správně napsat návrh projektu, jak sestavit řešitelský tým a náležitá pozornost bude také věnována finančním požadavkům
  • závěrem přiblížíme průběh hodnocení projektů Grantovou radou
  • a nakonec budete mít možnost zeptat se na to, co Vás v souvislosti s podáváním projektů zajímá

 

Seminář se uskuteční 16. října 2019 od 17:00 hod. v učebně č. 243.

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti na email: hulmakoi@prf.cuni.cz