Formální a autentická dualita ústavy v komparativním pohledu

Formální a autentická dualita ústavy v komparativním pohledu

Přednáška pořádaná Centrem právní komparatistiky na téma: Formální a autentická dualita ústavy v komparativním pohledu se koná 25.6.2020 od 17:30 
v místnosti č. 401, 4. patro budovy PF UK od 17.30.

Přednáší JUDr. Tomáš Dumbrovský. Vstup volný. 


Duální ústavy považují některé hodnoty, principy nebo mechanismy za hodné vyšší ochrany. Zpravidla výslovně vylučují možnost jejich změn. Tím dávají soudu monopol na stanovení jejich obsahu, jak dokazuje fenomén neústavních ústavních zákonů nebo využívání klauzulí věčnosti pro přezkum evropského
práva národními soudy. Cílem příspěvku je ukázat, že dualita ústavy může být kompatibilní s hodnotou, kterou klauzule věčnosti paradoxně chrání - demokracií, pokud
je obsah materiálního jádra navázán na společenský diskurz v období paradigmatických změn (ústavních momentů). To má zásadní důsledky nejen pro ústavní
výklad, ale také pro koncept ústavní identity, tzv. counter-limits doktríny národních soudů ve vztahu k evropskému právu, nebo návrhy na “dekonstitucionalizaci” části primárního práva.

Uložit událost do kalendáře