Doručování materiálů pro přijímací řízení pro ak. rok 2022/2023

Doručování materiálů pro přijímací řízení pro ak. rok 2022/2023

Aktualizace 04. května 2022

Úředně ověřené materiály přijímacího řízení: ověřování dokumentů provádí notář, obecní úřad, Czech point – Česká pošta.

Vysvědčení o vykonané maturitní zkoušce: úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení doručí na PF UK každý uchazeč jako doklad o ukončeném středoškolském vzdělání bez ohledu na to, jestli žádá nebo nežádá o bonifikaci.

Předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení je základní podmínkou přijímacího řízení stanovenou zákonem

Uchazeč, který absolvoval vysokou školu, může doručit na adresu PF UK (nebo osobně do podatelny PF UK) úředně ověřený vysokoškolský diplom.

Termín pro doručení:

A. úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (nebo vysokoškolského diplomu)

  • ti, co maturovali dříve, než v roce 2022, doručí co nejdříve / obratem; bude-li vysvědčení s vyznamenáním, automaticky se do bodového zisku pro přijímací řízení započítá +5 bodů (bonifikace). Pokud uchazeč absolvoval přijímací řízení v předchozích 2 letech (2020, 2021) a doručil úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo certifikátu z cizího jazyka, sdělí tuto skutečnost studijnímu oddělení po registraci přihlášky na e-mail: prijimacky@prf.cuni.cz
  • letošní maturanti: jakmile dostanete maturitní vysvědčení, pořídíte si jeho úředně ověřenou kopii, kterou na fakultu neprodleně zašlete - viz postup dole.

Pokud dostaneme vysvědčení do 09. června včetně (aby bylo možné tyto dokumenty zapracovat do podkladů pro zasedání hlavní přijímací komise, která se bude konat v pondělí 13.6.2022) a máte vyznamenání, automaticky se započte bonifikace.

Pokud termín 09. června nestihnete a budete mít nárok na bonifikaci, je nutné zaslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení spolu se žádostí o přiznání bonifikace - formulář žádosti, bude vyvěšen na webu fakulty v sekci "aktuality k přijímacímu řízení" od 14.6.2022 

B. úředně ověřená kopie certifikátu o složení jazykové zkoušky pro bonifikaci

Pokud dostaneme úředně ověřenou kopii certifikátu do 09. června včetně (aby bylo možné tyto dokumenty zapracovat do podkladů pro zasedání hlavní přijímací komise, která se bude konat ve pondělí 13.6.2022), automaticky se započte bonifikace.

Pokud termín 09. června nestihnete, je nutné zaslat úředně ověřenou kopii certifikátu spolu se žádostí o přiznání bonifikace - formulář žádosti bude vyvěšen na webu fakulty v sekci "aktuality k přijímacímu řízení" od 14.6.2022

Kontrolu bonifikace za maturitní zkoušku s vyznamenáním, za vykonanou jazykovou zkoušku a za  umístění v celostátním kole SOČ může každý uchazeč provést v Informačním systému od 14. června 2022.

V případě informace ohledně doručení materiálů přijímacího řízení a připočtení bonifikace může uchazeč kontaktovat studijní referentku pro přijímací řízení na e-mail: krizovam@prf.cuni.cz.

 

MATERIÁLY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ lze doručit:

a) POŠTOU na adresu
Právnická fakulta UK
studijní oddělení–přijímací řízení
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

b) DO PODATELNY PF UK - vstupní hala PF UK vpravo
pondělí – čtvrtek              9.00 – 15.00 hod., v pátek 9.00 – 14.00 hod.
v červenci a srpnu jsou úřední hodiny zkráceny, provoz podatelny si ověřte na webových stránkách fakulty – https://www.prf.cuni.cz/fakulta/kontakt

• Upozorňujeme uchazeče, že podatelna PF UK převzetí dokladů potvrzuje pouze na předem připravenou a donesenou kopii