DORUČOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

DORUČOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Úředně ověřené materiály přijímacího řízení: ověřování dokumentů provádí notář, obecní úřad, Czech point – Česká pošta.

Vysvědčení o vykonané maturitní zkoušce: úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení doručí na PF UK každý uchazeč jako doklad o ukončeném středoškolském vzdělání bez ohledu na to, jestli žádá nebo nežádá o bonifikaci.

Předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení je základní podmínkou přijímacího řízení stanovenou zákonem

Uchazeč, který absolvoval vysokou školu, může doručit na adresu PF UK (nebo osobně do podatelny PF UK) úředně ověřený vysokoškolský diplom.

Termín pro doručení:

A. úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (nebo vysokoškolského diplomu)

  1. ti, co maturovali dříve, než v roce 2019, doručí co nejdříve / obratem; bude-li vysvědčení s vyznamenáním, automaticky se do bodového zisku pri přijímací řízení započítá +5 bodů (bonifikace). Pokud uchazeč absolvoval přijímací řízení v předchozích 4 letech a doručil úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo certifikátu z cizího jazyka, sdělí tuto skutečnost studijnímu oddělení po registraci přihlášky na e-mail: prijimacky @ prf.cuni.cz 
  2. letošní maturanti: jakmile dostanete maturitní vysvědčení, pořídíte si jeho úředně ověřenou kopii, kterou na fakultu neprodleně zašlete - viz postup dole.
    • Pokud dostaneme vysvědčení do 6. června včetně (aby bylo možné tyto dokumenty zapracovat do podkladů pro zasedání hlavní přijímací komise, která se bude konat v pondělí 10. 6. 2019) a máte vyznamenání, automaticky se započte bonifikace.
    • Pokud termín 6.6. nestihnete a budete mít nárok na bonifikaci, je nutné zaslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení spolu se žádostí o přiznání bonifikace - formulář žádosti bude vyvěšen na webu fakulty v sekci "aktuality k prijímacímu řízení" od 11.6.2019  

B. úředně ověřená kopie certifikátu o složení jazykové zkoušky pro bonifikaci

  1. Pokud dostaneme úředně ověřenou kopii certifikátu do 6. června včetně (aby bylo možné tyto dokumenty zapracovat do podkladů pro zasedání hlavní přijímací komise, která se bude konat v pondělí 10. 6. 2019) , automaticky se započte bonifikace.
  2. Pokud termín 6.6. nestihnete, je nutné zaslat úředně ověřenou kopii certifikátu spolu se žádostí o přiznání bonifikace - formulář žádosti bude vyvěšen na webu fakulty v sekci "aktuality k prijímacímu řízení" od 11.6.2019

Uchazeč přijatý do řádného studia může být zapsán pouze v případě, že již doručil na studijní oddělení Právnické fakulty UK úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Kontrolu bonifikace za maturitní zkoušku s vyznamenáním a za vykonanou jazykovou zkoušku může každý uchazeč provést v Informačním systému od 11. června 2019.

V případě informace ohledně doručení materiálů přijímacího řízení a připočtení bonifikace může uchazeč kontaktovat studijní referentku pro přijímací řízení na e-mail: krizovam @ prf.cuni.cz.

MATERIÁLY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ může uchazeč/ka doručit:

a) POŠTOU na adresu

Právnická fakulta UK

studijní oddělení–přijímací řízení

nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

b) DO PODATELNY PF UK - vstupní hala PF UK vpravo; pondělí – čtvrtek 9,00 – 15,00 hod., v pátek 9 - 13 hod.

• Upozorňujeme uchazeče, že podatelna PF UK převzetí dokladů potvrzuje pouze na předem připravenou a donesenou kopii