6. 5. 2021 – Online přednáška prof. Tichého Prameny smlouvy

6. 5. 2021 – Online přednáška prof. Tichého Prameny smlouvy

Zveme na on-line přednášku prof. L. Tichého “Prameny smlouvy (Právní normy a normativní instituty)”,

která se bude konat tento čtvrtek 6. 5. 2021 od 17.30 do 19.00  přes Skype https://join.skype.com/g6Oqj57jq1eJ

 

A. Přehled

I.  Pojem

1.     Dvojí smluvní právo? Lex contractus jako „autonomní“ právo a zákonné právo jako heteronomní systém

2.     Míra závaznosti (kogentnosti) právních norem. Kogentnost dispozitivních norem?

3.     Problematika tzv. kautelární jurisprudence (zvyk, zvyklost, usance, všeobecné obchodní podmínky, praxe stran, standardizované klauzule, Trade Terms a Incoterms)

 

II. Typologie pramenů smlouvy podle jejich tvůrce

1.   „Státní“ (tzv. heteronomní) právo národní a nadnárodní

2.   „Nestátní“ právo

a)     Nadnárodní modely nestátního práva

b)    Zvykové právo a normativní instituty

c)     Smlouva jako „vlastní“ pramen

 

III.  Platnost (závaznost, kogentnost) pramenů a její test (soudní kontrola)

1.    Státní právo

2.    Nestátní právo

3.    „Autonomní“ právo

 

B. Zvyklosti a jiné normativní instituty

1.   Obecně: a) zvyklost, její znaky (praxe, relevantní trvání, přesvědčení o relevanci), určování zvyklostí, vztah k pozitivnímu právu a konkurence zvyklostí, jejich typologie a následky; b) ostatní normativní instituty (zvykové právo, lex mercatoria, usance, standardizované smluvní klauzule a tzv. smluvní zvyklosti, VOP, CISG, Trade Terms a Incoterms)

2.     Problematika občanského zákoníku - § 556 odst. 2 a § 558

a)      Zavedená praxe stran v § 556 odst. 2

b)      Právní styk s podnikatelem v § 558 odst. 1

3.     Zvyklosti v § 558 odst. 2

a) obecně; b) zvyklosti v odvětví; c) rozpor s ujednáním stran a zákonem;

d) přednost před dispozitivním ustanovením; e) znalost a srozumění

Uložit událost do kalendáře