31. březen - poslední den pro podání přihlášky ke studiu

31. březen - poslední den pro podání přihlášky ke studiu

Poslední den, kdy můžete podat přihlášku ke studiu, je

31. březen do 24:00

Stejný termín platí pro podání žádosti o modifikaci přijímacího řízení z důvodů svých speciálních potřeb podle části C (Modifikace) Podmínek pro přijetí a pro podání žádost o přijetí ke studiu na základě splnění odlišných podmínek podle části D Podmínek.

NEZAPOMEŇTE!