9. ročník ceny RANDOVY NADACE za vynikající diplomovou práci

 

 

Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd

vypisuje v rámci programu podpory rozvoje právní vědy a talentovaných studentů právnických fakult v České republice za laskavé podpory advokátní kanceláře PRK Partners, s. r. o. cenu Randovy nadace o vynikající diplomovou práci z oboru obchodního práva a příbuzných oborů. Cena je dotována celkovou částkou až do výše 50 000 Kč.

Cena Randovy nadace může být udělena autorce/autorovi diplomové práce, obhájené v období od 1.9.2013 do 31.3.2015 na právnické fakultě v České republice v oboru práva občanského, obchodního, finančního, evropského, mezinárodního práva soukromého a pracovního či v některém oboru souvisejícím, včetně národního hospodářství, která bude mimořádným přínosem pro rozvoj oboru, zejména z hlediska praktické využitelnosti poznatků nashromážděných v diplomové práci.

Diplomová práce musí být doručena v jednom písemném vyhotovení, včetně posudků vedoucího a oponenta diplomové práce a průvodního dopisu, ve kterém budou uvedeny kontaktní údaje diplomanta/ky (zejména kontaktní adresa, e-mail a tel. číslo).

Doručení obhájené diplomové práce včetně posudků a průvodního dopisu se považuje za podání přihlášky. Podáním přihlášky dává diplomant/ka souhlas ke zveřejnění a publikaci své diplomové práce (včetně zveřejnění na internetu) v případě, že práce bude oceněna.

Diplomová práce musí být nejpozději do 15.4.2015 zaslána na kontaktní adresu Randovy nadace, Jáchymova 26/2, Praha 1, 110 00 nebo předložena v kanceláři Spolku českých právníků Všehrd (budova Právnické fakulty Univerzity Karlovy, dveře č. 29, nám.Curieových 7, 116 40, Praha 1).


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111