8. ročník ceny Randovy nadace za vynikající diplomovou práci

 

 

http://www.vsehrd.cz/cs/randova-nadace/cena-randovy-nadace/

Cena Randovy nadace může být udělena autorce/autorovi diplomové práce, obhájené v období

od 1. 9. 2012 do 31. 3. 2014 na právnické fakultě v České republice v oboru práva občanského,

obchodního, finančního, evropského, mezinárodního práva soukromého a pracovního

či v některém oboru souvisejícím, včetně národního hospodářství, která bude mimořádným

přínosem pro rozvoj oboru, zejména z hlediskapraktické využitelnosti poznatků nashromážděných

v diplomové práci.

Cena je dotována celkovou částkou až do výše

50 000 Kč.

Podmínky pro hodnocení:

Diplomová práce musí být obhájena na právnické

fakultě v České republice v období od 1. 9. 2012

do 31. 3. 2014.

Diplomová práce musí být nejpozději do:

15. 4. 2014 zaslána na kontaktní adresu Randovy

nadace Jáchymova 26/2, Praha 1, 110 00

či na adresu Spolku českých právníků Všehrd,

Právnická fakulta Univerzity Karlovy,

nám. Curieových 7, 116 40, Praha 1.

Diplomová práce musí být doručena v jednom

písemném vyhotovení, včetně kopií posudků

vedoucího a oponenta diplomové práce

a průvodního dopisu, ve kterém budou uvedeny

kontaktní údaje diplomanta/ky (kontaktní adresa,

e-mail a tel. číslo).


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111