5. Festival práva Praha-Pasov (ve spolupráci s Universität Passau) - 18.-22. září

 

5. Festival práva Praha-Pasov (ve spolupráci s Universität Passau)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze společně s Právni bckou fakultou Univerzity v Pasově připravuje na dny 18.-24. září 2017 již 5. ročník společného Festivalu práva Praha-Pasov (Rechtsfestival Prag-Passau). Jedná se o další pokračování mimořádně úspěšných ročníků 2001, 2003, 2009 a 2013.

Účast na akci se doporučuje především všem studentům, kteří se v krátkodobém či střednědobém horizontu chystají ucházet o studijní pobyty na německojazyčných univerzitách, popř. jsou již pro akademický rok 2017/2018 na takový pobyt nominováni.

Akce se odehraje z jedné poloviny v Pasově a z jedné poloviny v Praze.

Její součástí budou přednášky českých a německých odborníků, jejichž příspěvky budou mnohdy prezentovány párově tak, aby bylo možné posoudit právní úpravu konkrétních právních institutů v Německu i v ČR, hledat rozdíly i styčné body obou národních právních řádů. Příspěvky jsou vybírány napříč všemi právními disciplínami, pozornost bude věnována rovněž unijnímu právnímu rámci, neboť součástí programu je mimo jiné např. i vystoupení generálního advokáta Soudního dvora EU Michala Bobka. Program bude obohacen o řadu dalších společenských a kulturních událostí.

Akce je určena pro 50 německých a 50 českých studentů práva. Vložné za studenta je stanoveno na 800,- Kč/os. a zahrnuje akademický i veškerý doprovodný program, stravování v rámci programu, autobusovou dopravu mezi Prahou a Pasovem, ubytování v Pasově (případně pro mimopražské studenty i ubytování v Praze).

Předběžnou pracovní verzi programu, formulář přihlášky a další informace naleznete na stránkách PF UK zde

S pozdravem

Vaše zahraniční oddělení PF UK

Projekt je podpořen z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti (http://www.fondbudoucnosti.cz/) a dalšími partnery, např. AK Giese & Partner, s.r.o. - organizační složka (http://www.giese.cz/), AK bpv BRAUN PARTNERS, s.r.o. (http://www.bpv-bp.com/cs), Wolfgang-Hromadka-Stiftung (http://www.stiftung-arbeitsrecht.de/).
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111