4. ročník výjezdního semináře z evropského práva 28. 8 – 30. 8. - Znojmo

 

Milé studentky, milí studenti,
 
katedra evropského práva si Vás dovoluje touto cestou pozvat na 4. ročník výjezdního semináře z evropského práva organizovaného ve spolupráci s katedrou mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. Cílem tohoto semináře je podpořit Váš zájem o obor evropského práva a umožnit Vám hlubší proniknutí do vybraných problémů. Dílčím cílem je umožnit Vám seznámit se s názory a postoji brněnských kolegů nad sklenicí dobrého moravského vína.
 
Seminář je plánován na dny 28. 8 – 30. 8. 2017 ve Znojmě. Podmínkou Vaší účasti je zájem o evropské právo a chuť aktivně se zapojit do diskuze. S tím souvisí i další podmínka, která spočívá ve vypracování a přednesení krátkého ústního referátu (v rozsahu 5 - 10 minut) na Vámi zvolené téma (viz níže).
 
Přihlášky zasílejte do 25. 6. 2017 na adresu navratil @ prf.cuni.cz
Petr Navrátil
 
Seznam témat referát[1]:
 
(i)              právní aspekty vystoupení z EU;
(ii)            směrnice o ochraně obchodního tajemství – pojetí, transpozice do právního řádu ČR;
(iii)          právo „být zapomenut“ v judikatuře a právních předpisech EU;
(iv)          tzv. polská ústavní krize, suspenzivní klauzule a prosazování fungování právního státu v EU;
(v)            probíhající strukturální reforma SDEU.


[1] V případě zájmu je možno po osobní konzultaci vystoupit i s referátem na jiné téma. 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111