21. ročník Ceny Josefa VAVROUŠKA - úspěch naší studentky


 
Cena Josefa VAVROUŠKA

 

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, ročník dvacátý první 2016

 


Cena udílena 1x ročně za práce zaměřené na problematiku vztahu přírody, společnosti a kultury.
Výbor pro Cenu Josefa VAVROUŠKA na svém jednání konstatoval, že kategorie diplomových prací byla nejvíce obeslanou a soutěž v této kategorii byla silná a vyrovnaná. Výbor rozhodoval o ocenění několika vynikajících a výtečných prací, a to v několika odlišných ohledech.

Práce posuzoval například z hlediska přehledu o zkoumané problematice, rozvíjení etického a intelektuálního odkazu života a díla Josefa VAVROUŠKA, rozsahu použitých pramenů, hloubky a účelnosti analýzy atd. Podle některých členů Výboru se nejlepší práce mohou poměřovat se studiemi zaslanými do kategorie dizertačních.

V kategorii diplomových prací bylo oceněno nejvíce soutěžících. Žádnou ze zaslaných prací Výbor neoznačil jako podprůměrnou nebo slabou.

Práce hodnotil Výbor pro Cenu Josefa Vavrouška. Členem výboru za Právnickou fakultu Univerzity Karlovy je prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc..  
 

Zastoupení v soutěžních kategoriích

 

Dizertační práce tři (3), diplomové práce devatenáct (19), bakalářské práce pět (5).
 
Soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA se v roce 2016 zúčastnili autoři dvaceti sedmi (27) prací z následujících škol:
Masarykova Univerzita

 

Fakulta sociálních studií               (5)
Právnická fakulta                         (1)
Mendelova Univerzita v Brně

 

Zahradnická fakulta                     (1)
Univerzita Karlova

 

Fakulta sociálních věd                  (7)
Fakulta humanitních studií            (6)
Právnická fakulta                         (4)
Přírodovědecká fakulta                 (1)
Univerzita Palackého v Olomouci

 

Právnická fakulta                         (1)
Přírodovědecká fakulta                 (1)
V kategorii magisterských diplomových prací se na třetím místě umístila diplomová práce absolventky Právnické fakulty Univerzity Karlovy Barbory ONDERKOVÉ: Právní úprava životního prostředí před hlukem

 

Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, na katedře práva životního prostředí. Vedoucí a konzultantkou bylaJUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D. 

Barboře Onderkové gratulujeme a přejeme úspěchy v profesním životě!


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111