11. kolo Grantové agentury UK

 

11. kolo vyhlášené Grantovou agenturou UK v Praze pro rok 2014
 
1. Přihlášky nových projektů
 1. Přihlášku do nového projektu může podat pouze student zapsaný na univerzitě a studující v magisterském nebo  doktorském studijním programu.
 2. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .
 3. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 7. října 2013.
 4. Posledním dnem podání nových projektů na Právnické fakultě je 13. listopadu 2013.
 5. Lze žádat maximálně o 300.000,- Kč / na 1 rok.

   

 • Mzdové prostředky a ostatní osobní náklady – nejvýše 40.000,- Kč pro projekt ( max. 20.000,- Kč pro řešitele nebo akademického pracovníka
 • Stipendia – nejvýše 160.000,- Kč pro projekt  ( max. 80.000,- Kč pro hlavního řešitele )
 • Doplňkové náklady ( dříve režijní náklady ) – budou vypočítány aplikací automaticky a nebudou moci přesáhnout 15% přímých nákladů projektu.
Příprava projektu:
 • Výstižně formulujte název ( nepoužívejte zkratky ).
 • Jasně formulujte cíle.
 • Rozvrhněte jednotlivé etapy řešení.
 • Definujte konkrétní výstupy tak, aby byly splnitelné.
 • Zdůrazněte přínos projektu.
 • Blíže specifikujte požadované finanční prostředky.
 • Nezapomeňte přiložit stručný životopis hlavního řešitele, ve kterém byste měli zmínit a) účast na vysokoškolských vědeckých soutěžích, b) prezentaci vlastních výsledků na konferencích a seznam deseti nejdůležitějších publikací školitele nebo akademického pracovníka.

   

Projekty budou hodnoceny z hlediska:
 • vědecké závažnosti a aktuálnosti projektu
 • zpracování návrhu a reálností cílů řešení
 • koncepce a metodiky řešení
 • přiměřenosti finančních nákladů
 
 2. Žádosti o pokračování projektů
 1. Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).
 2. Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 7. října 2013.
 3. Posledním dnem podání žádostí o pokračování projektů na Právnické fakultě je 14. ledna 2014.
 4. Výše finančních prostředků specifikovaná v žádosti o pokračování projektu nesmí překročit o více jak 10% částku uvedenou ve finančním výhledu pro daný rok. 

 
 
Čl. 3 Závěrečné zprávy
 1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .
 2. Posledním dnem podání závěrečné zprávy na Právnické fakultě je 1. dubna 2014. Tento termín je platný i pro projekty s označením „hodnocení odloženo“.
 

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111