SVOČ

SVOČ - Studentská vědecká a odborná činnost
 
Pro akademický rok 2016/2017 Rada SVOČ vyhlásila již X. ročník soutěže studentských vědeckých prací. 
Hlavním účelem této soutěže a snahou organizátorů je zapojení studentů do vědecké činnosti a zvyšování úrovně písemného a ústního projevu posluchačů.
Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK. Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference v letním semestru akademického roku 2016/2017.

Vítězové sekcí budou PF UK reprezentovat na celostátním kole SVOČ pořádaném ve spolupráci českých právnických fakult a PF UKo v Bratislavě v září na PF MU v září 2017.
 
Více informací k soutěži naleznete zde.
Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2016

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2016/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111