Přihlašování ke státní doktorské zkoušce - říjen 2017

Přihlašování na státní doktorskou zkoušku – říjen 2017

Přihlásit se mohou pouze studenti doktorského studijního programu, kteří mají splněnou zkoušku z Obecných základů právní vědy a obou světových jazyků.

Ke státní doktorské zkoušce, která se bude konat v říjnu 2017, se prosím přihlašujte od 7. 8. - 18. 8. 2017. Vyplňte prosím přihlášku ke státní doktorské zkoušce, kterou naleznete na webu. K přihlášce se přikládá přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zpráva školitele o vědecké činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena oborovým garantem. Pokud jste nic nepublikovali, uveďte tuto skutečnost do přihlášky a přehled publikační činnosti neodevzdáváte.

Z důvodu uzavření studijního oddělení ve výše uvedeném srpnovém termínu, odevzdávejte prosím přihlášky spolu s kompletními (a podepsanými) dokumenty v termínu 7.8.-18.8.2017 na podatelně Právnické fakulty nebo zašlete poštou na referát doktorského studia. Informaci k přihlašování dostáváte dříve z toho důvodu, aby byl dostatek času na zajištění potřebných podpisů v průběhu června. Na výše uvedené přílohy nejsou k dispozici vzory ani formuláře. Pokud jde o přílohy, domluvte se prosím na vypracování se svým školitelem.

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce naleznete zde: http://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/dokumenty-studijni-oddeleni/1404045580/
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111