Studijní

Doktorský studijní program - zkrácení úředních hodin dne 27.2.2017
23. 02. 2017

Dne 27. 2. 2017 budou zkráceny úřední hodiny referátu doktorského studia, a to do 13.45 hod. Děkuji za pochopení, Mgr. Eva Pavlíčková. | více...

Odborná praxe I, II a III - stáže na pražských soudech
13. 02. 2017

    Právnická fakulta UK a Městský soud v Praze organizují společně pro letní semestr akademického roku 2016/2017 první část stáží na pražských soudech, zaměřenou na občanské soudní řízení. Stáže | více...

Zápis předmětů na letní semestr bude zahájen 6. února 2017 v 19.00 hod.
17. 01. 2017

        Vážené kolegyně a vážení kolegové,   obracíme se na Vás s aktuálními informacemi o organizaci Vašeho zápisu předmětů do rozvrhu pro letní  semestr ak. roku 2016/2017, který | více...

Harmonogram zápisu předmětů na letní semestr 2016/2017
17. 01. 2017

Vážené studentky a vážení studenti, v návaznosti na informaci proděkanky pro magisterský studijní program doc. Chromé bych Vás rád informoval o konkrétním harmonogramu zápisu předmětů do rozvrhu pro | více...

Stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v ak. roce 2016/2017
30. 11. 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás informoval, že hraniční vážený prospěchový průměr pro stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v akademickém roce 2016/2017 je | více...

Doktorské studium - 1. ročník - založení Individuálního studijní plánu ve Studijním informačním systému
10. 10. 2016

Manuál k založení Individuálního studijního plánu naleznete zde. | více...

Uzavření přepážky pro rigorózní řízení dne 22.2.2017
03. 10. 2016

Dne 22. 2. 2017 bude přepážka č. 6. - Rigorózní řízení - uzavřena. Podklady k rigoróznímu řízení zanechte prosím v podatelně. Děkuji. | více...

Doc. Berana zastupuje od 29. 9. 2016 do 28. 2. 2017 při vyřizování agendy proděkana pro magisterský studijní program doc. Chromá
29. 09. 2016

  Vážené studentky a vážení studenti, od 29. září 2016 do 28. února 2017 jsem na zahraničním studijním pobytu. Po dobu mojí nepřítomnosti byla mým zastupováním a vyřizováním | více...

Jak se stanoví termín zkoušky studentům, kterým byla prominuta “tvrdá korekvizita” předmětu?
15. 12. 2015

  Vážené kolegyně a vážení kolegové, touto zprávou se obracím na Ty z Vás, kterým byla schválena „žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF | více...

První opakovaný zápis „povinného jazyka“
19. 10. 2015

  Vážené kolegyně a vážení kolegové,  v návaznosti na aktualizovanou podobu studijního programu právo a právní věda, který na jaře letošního roku schválila vědecká rada Právnické | více...

strana:   1 2

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2016

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2016/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111